0477.91.31.10

Diensten

Ventilatieverslaggeving
Ventilatieverslaggeving

De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (voor keuze ventilatiesysteem, bepalen debieten), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Sinds 2016 is een ventilatieverslag verplicht bij een EPB aangifte!

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden voor elk type ventilatiesysteem. Dit zowel voor nieuwbouw als bij ingrijpende renovaties gelegen in het Vlaams Gewest.

De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp:

  • Keuze ventilatiesysteem
  • Het bepalen van de ventilatiedebieten

De ventilatieverslaggever is betrokken bij de uitvoering:

  • Toevoer, doorstroom en afvoer
  • Controle van de uitvoeringen

Deze resultaten worden automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd, alsook gerapporteerd aan het BCCA.

Deze nieuwe procedure is het gevolg van de controles die door de overheid werden uitgevoerd en waaruit bleek dat vele installaties om verschillende redenen niet overeenstemmen met de norm en/of de werkelijkheid.

Het takenpakket van de erkende ventilatieverslaggever is uitgebreid tot volgende taken:

  • Ventilatieverslaggever coördinatie : heeft een overkoepelende rol en beheert het ganse ventilatiedossier.  Hij vraagt na de werken de conformiteitsverklaring aan op basis van het ventilatie-prestatieverslag.
  • Ventilatieverslaggever (voor)ontwerp en ontwerp-specificaties : de prestatiecriteria dienen opgesteld te worden vóór de EPB-startverklaring en worden weergegeven in een ontwerpverslag met een plan waarop aanduiding van de ventilatie-componenten zijn aangebracht.
  • Ventilatieverslaggever toevoer-, doorvoer- en afvoeropeningen : hier bestaat de taak erin om op de werf te controleren of alle natuurlijke debieten vanuit het ontwerp effectief gehaald worden.
  • Ventilatieverslaggever mechanische ventilatie : de debieten die het ventilatiesysteem C of D behaalt, moeten gemeten en in een verslag opgenomen worden.

De architect en de aannemer kunnen deze taken eveneens op zich nemen, indien ze hiervoor de juiste kwalificaties hebben.

Belangrijk is ook dat voor bouwvergunningsaanvragen na 01/01/2016 er geen EPB-startverklaring ingediend kan worden als het ventilatieontwerp (met prestatiecriteria en plan) ontbreekt. De EPB-startverklaring dient uiterlijk opgesteld te worden 8 dagen voor aanvang van de werken.

 

Vraag meer informatie over ventilatieverslaggeving of een vrijblijvende offerte door ons te contacteren.