0477.91.31.10

Diensten

Blowerdoortest
Blowerdoortest

Deze test meet de luchtdichtheid van een gebouw. Door middel van een luchtdichtheidsmeting, dikwijls een "blowerdoortest" genoemd, wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten. Concelio voert deze test uit in eigen beheer!

Deze test meet de luchtdichtheid van een gebouw. Tijdens de meting wordt het gebouw afwisselend in onderdruk en in overdruk gebracht.  Op deze manier worden de drukverschillen nagebootst, die veroorzaakt worden door de natuurlijke windbelasting op het gebouw. De aanwezige lucht- en energielekken in het gebouw worden op die manier gemeten.

De blowerdoortest wordt uitgevoerd om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van het gebouw na te gaan en anderzijds om een meetwaarde van de luchtdichtheid te bepalen.  Die meetwaarde kan gebruikt worden in de EPB-studie. Bij het ontbreken ervan wordt in de studie gerekend met een negatieve standaardwaarde.

Dikwijls is het resultaat van de blowerdoortest een aanzienlijke verlaging van het E-peil (gemiddeld 6 tot 12 E-punten), waardoor hogere premies en een vermindering op het kadastraal inkomen voor de bouwheer een positief gevolg kunnen zijn.

Soms wordt het resultaat ook gebruikt om alsnog aan te tonen dat het gebouw wel aan de geldende E-peil eisen voldoet … Stel dat tijdens de uitvoering van de bouwwerken door de bouwheer (on)bewust een keuze gemaakt werd, waardoor het E-peil plots stijgt, is de blowerdoortest een heilzame manier om de gevolgen te beperken of zelfs weg te werken.

Concelio neemt deze taak zelf voor eigen rekening en laat dit niet uitvoeren door derden!

Vanaf 01/2015 gelden nieuwe regels voor het afleveren van de verslagen van de blowerdoortestmeting. Vanaf dan bestaat de kans dat tijdens de test een controle gebeurt door het BCCA (Belgian Construction Certification Association) en bovendien zal elk testverslag door het BCCA conform verklaard moeten worden. Hiervoor worden door het BCCA conformiteitsverklaringskosten aangerekend (i.e.  40,00 Euro voor een woning).

 

Voor meer info over onze klantgerichte aanpak, of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.