0477.91.31.10

Diensten

EPB – Energieprestatie en binnenklimaat  in Vlaanderen
EPB – Energieprestatie en binnenklimaat in Vlaanderen

Voor elke nieuwbouw moet een energiepeil (E-peil) en een isolatiepeil (K-peil) bepaald worden. Verbouwingen en uitbreidingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Concelio ondersteund u bij deze wettelijke verplichtingen en zorgt voor een correct EPB verslag!

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse regelgeving omtrent energieprestatie van kracht. Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen.

Voor elke nieuwbouw moet sindsdien een energiepeil (E-peil) en een isolatiepeil (K-peil) bepaald worden. Verbouwingen en uitbreidingen moeten aan ventilatie- en U-waarde-eisen voldoen.

Om aan de wettelijke normen te voldoen dient de bouwheer een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze persoon zal 8 dagen voor de start van de werken de startverklaring opmaken en na het einde van de werken de EPB-aangifte indienen bij het Vlaams Energieagentschap. (VEA)

Wat doet Concelio voor u?

Voorcalculatie

Opmaak voorcalculatie op basis van de geleverde plannen

  • berekening K-peil
  • berekening E-peil
  • ventilatie van het bouwproject

Opmaak uitgebreid verslag met besluit en aanbevelingen

Advies naar optimalisatie

  • Verlagen E-peil, K-peil en/of bevordering van het rationeel energieverbruik
  • Ondersteuning thermische isolatie
  • Vergelijken hernieuwbare energietechnieken

Opmaken startverklaring :

8 Dagen voor de werken van start gaan zal de EPB-verslaggever elektronisch een startverklaring indienen bij de overheid. Dit is niet hetzelfde als de verklaring die u bij de gemeente indient.

Advies gedurende het bouwproces:

Concelio blijft uw aanspreekpunt gedurende het hele bouwproces. Voor vragen of vergelijkingen van energie installaties, isolatiediktes, … proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Opmaak energieprestatiecertificaat en EPB aangifte:

Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw wordt de EPB-aangifte opgemaakt door de EPB-verslaggever en ingediend bij het VEA. Aansluitend krijgt u dan de geregistreerde EPB-aangifte. Bij nieuwbouw ontvangt u ook het energieprestatiecertificaat (EPC-attest).

 

Voor meer info en of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.