0477.91.31.10
EPB – Energieprestatie en binnenklimaat Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Date: 28 juni 2016
|
Posted by:

Sinds 2 juli 2008 is de EPB regelgeving van toepassing van zodra u bouw- of renovatiewerken uitvoert, waarvoor u een bouwvergunning nodig heeft. Concelio zorgt voor een correcte EPB aangifte, advies en veiligheidscoördinatie.

Lees meer
EPB – Energieprestatie en binnenklimaat in Vlaanderen
Date: 15 juni 2016
|
Posted by:

Voor elke nieuwbouw moet een energiepeil (E-peil) en een isolatiepeil (K-peil) bepaald worden. Verbouwingen en uitbreidingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Concelio ondersteund u bij deze wettelijke verplichtingen en zorgt voor een correct EPB verslag!

Lees meer
Blowerdoortest
Date: 14 juni 2016
|
Posted by:

Deze test meet de luchtdichtheid van een gebouw. Door middel van een luchtdichtheidsmeting, dikwijls een "blowerdoortest" genoemd, wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten. Concelio voert deze test uit in eigen beheer!

Lees meer
Veiligheidscoördinator
Date: 13 juni 2016
|
Posted by:

Sinds 1 mei 2001 is veiligheidscoördinatie verplicht voor alle bouwwerken (zowel nieuwbouw, renovatie, verbouwing als onderhoudswerkzaamheden) waarbij de werken uitgevoerd worden door 2 of meer aannemers, zelfs al zijn zij nooit tegelijk op de werf. Doe beroep op een ervaren partij voor de veiligheidscoördinatie op uw werf, laat niets aan het toeval over!

Lees meer
Ventilatieverslaggeving
Date: 12 juni 2016
|
Posted by:

De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (voor keuze ventilatiesysteem, bepalen debieten), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Sinds 2016 is een ventilatieverslag verplicht bij een EPB aangifte!

Lees meer